EasyVote är ett enkelt verktyg för sluten röstning. Används av MP Västerbotten och någon lokalavdelning i Västerbotten för beslutande eller rådgivande omröstning för riksdag, region och kommun-valsedlar. 

MP Västerbotten har sin instans av EasyVote här: https://MPVasterbotten.EasyVote.se.

EasyVote Inloggning

Du loggar in med din e-postadress -  den e-post du får utskick till - och ditt mobilnummer, som du har i medlemsregistret. Fungerar inte inloggningen, kolla till höger under "Status för EasyVote", om något problem rapporterats (på telefon blir det längst ner). Alla medlemmar i Västerbotten, skall kunna logga in och se valen. Bara de som uppfyller villkoren för att rösta eller kandidera, kan rösta eller kandidera. Vet du att du bytt e-post eller mobil, meddela kansliet på vasterbotten@mp.se.

Kan du inte logga in och det inte finns statusinformation om generella problem, kontakta IT-samordnaren.  

Endast valda ombud eller tjänstgörande ersättare har rösträtt.

Mer information om valen, är utskickade till berörda medlemmar 

Röstning i EasyVote.pdf  En enkel anvisning hur du röstar.
Status för EasyVote

Inga val pågår.

Inga kända problem.