Här och på underliggande sidor, kommer information kontinuerligt som rör valet 2018. 
Om Landstings-/Riksdags-valsedlarna
1:a Information angående framtagande av landstings- och riksdagsvalsedlarna. Hur o när Nominera/kandidera. Röstning i provval o Valkonferens.


Hej alla medlemmar i MP-Västerbotten!

Miljöpartiet i Västerbotten ska nu under hösten intensifiera arbetet för att ta fram landstings- och riksdagsvalsedlarna.
Enligt partiavdelningens regler för nomineringsprocesserna ska nominerings- och kandideringsperioden pågå under perioden 1-15 september. Efter den 15 september är det inte möjligt att nominera/kandidera.


Varje MP-medlem har rätt att kandidera eller nominera någon annan partimedlem.
För att kandidera/nominera ska den som skicka ett e-mail till valberedningen i Västerbotten (
vasterbotten-valb-epost@mp.se ). I e-mailet till valberedningen ska följande uppgifter framgå:

Namn på kandidaten eller på den som nomineras:

Namn på den som nominerar ifall du nominerar någon annan än dig själv:


Är den som nomineras tillfrågad och accepterad nomineringen (ja eller nej):

 

Mobil till kandidaten/den som nomineras:


E-mail till kandidaten/den som nomineras:

Vilken kommun kommer kandidaten/den nominerade ifrån:

Nuvarande partipolitiska uppdrag: 

Gäller kandidaturen/nomineringen landstingsvalsedeln, riksdagsvalsedeln eller både och:

Kandiderar du/den nominerade till alla platser på valsedeln eller endast de första 4 namnen i respektive valsedel:

Motivering (skriv här max 500 tecken inkl blanktecken varför du kandiderar eller nominerar en viss person):

Vid frågor skicka e-mail till oss i valberedningen för MP-Västerbotten.


Efter nomineringsperiodens slut, dvs efter 15 september 2017, sammanställer valberedningen de inkomna namnen på kandidater och kompletterar namnen med uppgifter genom att sammanställa kandidaternas egna uppgifter med annat som valberedningen inhämtat. Därefter kommer provvalet att äga rum under perioden 1-15 november 2017. Utifrån provvalsresultatet påbörjas arbetet i valberedningen och i enlighet med de regler som finns i ”Reglerna för nomineringsprocesserna”. Därefter presenterar valberedningen sitt förslag senast 20 december 2017.  Distriktsstämman kommer senast januari 2018 att behandla valberedningens förslag och slutgiltigt besluta om hur valsedlarna ska se ut. Allt detta ska ske i enlighet med de regler som anges i ”Reglerna för nomineringsprocesserna”.

 

Med vänliga hälsningar.


Michael Teklemariam
Sammankallande för valberedningen i MP-VästerbottenValkalender
1-15/9 2017
Nomineringsperiod

1-15/11 2017
Provval

Senast 20/12 2017
Valberedningen presenterar sitt förslag till listor

Senast jan 2018 Valkonferensen (Distriktsstämman) beslutar om listorna