Här och på underliggande sidor, kommer information kontinuerligt som rör valet 2018. 
Om Landstings-/Riksdags-valsedlarna
1:a Information angående framtagande av landstings- och riksdagsvalsedlarna. Hur o när Nominera/kandidera. Röstning i provval o Valkonferens.