test‎ > ‎

easyvote

EasyVote är ett enkelt verktyg för röstning. Används av MP Västerbotten och någon lokalavdelning i Västerbotten för beslutande eller rådgivande omröstning för riksdag, region och kommun-valsedlar. 

MP Västerbotten har sin instans av EasyVote här: https://MPVasterbotten.EasyVote.se.

EasyVote Inloggning
Du loggar in med din e-postadress -  den e-post du får utskick till - och ditt mobilnummer, som du har i medlemsregistret. Fungerar inte inloggningen, kolla till höger under "Status för EasyVote", om något problem rapporterats (på telefon blir det längst ner). Alla medlemmar i Västerbotten, skall kunna logga in och se valen. Bara de som uppfyller villkoren för att rösta eller kandidera, kan rösta eller kandidera. Vet du att du bytt e-post eller mobil, meddela kansliet på vasterbotten@mp.se.

Kan du inte logga in och det inte finns statusinformation om generella problem, kontakta i första hand valansvarig enligt informationen nedan under respektive val eller IT-samordnaren.  Notera att användardatabasen i EasyVote uppdateras manuellt genom Export från registret och import till EasyVote. Detta görs huvudsakligen inför nomineringsstart och start av val. Har du blivit medlem efter ett vals avslutande, långt innan ny nominering, kanske du inte kan logga in pga att du inte finns i databasen.

Mer information om valen, är utskickade till berörda medlemmar och finns på valets hemsida på EasyVote.
I god tid innan nominerings- / kandiderings-perioden börjar, skickas information till alla berörda medlemmar. Ny information går ut i de olika stegen, när nominerings- / kandiderings-period börjar och slutar  osv.
Du kan kandidera till ett val genom att meddela valberedningen och / eller själv lägga upp din kandidatur i EasyVote. För att kandidera till ett val du är behörig till, klicka på den gröna knappen "Kandidera" som är till höger på skärmen när du tittar på ett val. Här en gammal anvisning: Lägga upp din presentation i Easyvote

Röstning i EasyVote.pdf  En enkel anvisning hur du röstar.

Pågående val i EasyVote 

Inget val pågårStatus för EasyVote

Inga val pågår