Organisation‎ > ‎

Revision o Valberedning

Revisorerna väljs av ordinarie Distriktsstämma. Deras uppgift är att kontinuerligt granska regionorganisationens verksamhet och räkenskaper.

Det finns ingen arbetsordning för revisorerna. Det är stadgarna som kortfattat reglerar deras uppgift.

MP Riks har publicerat "Revisionshandbok - Råd för revisorer inom Miljöpartiet de gröna v. 1.1", som är en bra källa för råd till revisorerna.

Revisorerna nås på vasterbotten-revision-epost@mp.se
Webbadress till Revisionens Google-grupp (endast revisorerna kan läsa)

Valberedningens uppgift är att föreslå rätt personer till styrelsen och andra funktioner.

Valberedningen skall:
  • Bereda distriktsstämmans valärenden.
  • I samband med riksdags- och landstingsval bereda valkonferensens valsedelsärenden.
Valberedningen nås på vasterbotten-valb-epost@mp.se
Webbadress till Valberedningens Google-grupp (endast valberedningens kan läsa)
Information från valberedningen finns på undersidan "Lediga förtroendeuppdrag"

Arbetsordning för Valberedningen finns i mappen "Aktuella Giltiga Styrdokument"