Organisation‎ > ‎

Distriktsstyrelsen


Distriktsstyrelsen (DS) har till uppgift att utifrån antagna stadgar och fastställda arbetsordningar leda arbetet och utveckla organisationen mellan Distriktsstämmorna.

DS skall verkställa beslut fattade av årsmöten och utarbeta strategiska underlag.

Till DS är Landstingsgruppens och regiongruppens gruppledare, och ev. Riksdagsperson ständigt adjungerade.

DS ledamöterna presenteras på externa webben: MP-Vasterbotten-Distriktstyrelse.
Distriktsstyrelsen sammanträder mestadels på telefon. Ett par tillfällen samanträder man "live". 
Januarimötet; DS diskussions/planerings-möte, är ett sådant. DS brukar då bjuda in olika nyckelpersoner i länet.

Vill man nå Distriktsstyrelsen för diskussion / förslag / information eller annat, kan man mejla GoogleGruppen vasterbotten-ds@mp.se(alla kan e-posta) eller diskutera i "Västerbotten medlem" , vasterbotten-medlem@mp.se (sistnämnda bara för medlemmar i MP västerbotten)

Utskott under DS.

DS kan vid behov utse utskott.

Västerbotten Politiska utskott (PU)

PU är ett internt beredningsorgan under DS, som självständigt varken ska eller har mandat att agera utåt, utom på direkt uppdrag av DS.

Uppdraget är att ta fram underlag på vad mp:s politik betyder för Västerbottens län när det gäller frågor såsom exempelvis: hälso- och sjukvård, regionalpolitik, regional utveckling, kultur, landsbygd, gruvor, rovdjur, bensinskatt och annat liknande.

Utskottet kan föreslå utspel, ageranden, seminarier, studiebesök och annat som kan utveckla DSs, LGs och RACs politiska agerande.