MP Västerbotten organisation

Miljöpartiet Västerbottens organ är: Distriktsstämman (ordinarie årsstämma hålls under febr-april, Höstmötet (budget och verksamhetsplan) i okt/nov, Valkonferens i jan. valår), Distriktsstyrelsen, Förtroendevalda till Landstingsfullmäktige och Förbundsfullmäktige Region Västerbotten, Valberedningen och Revisionen.
Syfte:
Miljöpartiet Västerbottens uppgift är att bedriva Landstings- och Region-politik i Västerbotten,  
grundat på partiets program 
 
och valplattform.
MP Västerbotten skall medverka till skapandet av lokala avdelningar samt stödja och uppmuntra kommunavdelningarna och samarbete dem emellan.

Historia:
Miljöpartiet de gröna har växt ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Vi är en del av en global grön rörelse som arbetar för hållbara och demokratiska samhällen. Miljöpartiet i Sverige bildades 20 september 1980. Det var besvikelsen efter folkomröstningen om Kärnkraft 1980, som blev den tändande gnistan. Mer om partiets historia 

Miljöpartiet i Västerbotten bildades 1981. 

MP Västerbottens organ och möten:
Högsta beslutande organ är Distriktsstämman

Ordinarie årsstämma skall hållas senast april varje år. Distriktsstämman består av representanter från varje lokalavdelning. Stämman tar beslut i övergripande frågor, väljer Distriktsstyrelse (DS)ValberedningRevisorerJämställdhets- och mångfaldsambassadörerKlimatambassadörer mm.

Höstmötet. Varje höst i oktober eller november, kallar DS till en stämma: Höstmötet, som beslutar om verksamhetsplan och budget. 

Extra Distriktsstämma kallas till vid behov. (Det läggs ofta en Extra Distriktsstämma i samband med Höstmötet).
Extra Distriktsstämma eller medlemsmöte, skall hållas om 10% av medlemmarna eller tre kommunorganisationer begär det.

Valkonferens hålls i januari, år det är allmänna val. Stämmans uppgift är att fastställa Riksdags- / Landstings-valsedlar.
Fn (sedan 2017.11.17) har stämman 15 ledamöter. Lycksele 2, Skellefteå 4, Vännäs 2 och Umeå 7 ombud.

Distriktsstyrelsen (DS)
Mellan Distriktsstämmorna ansvarar Distriktsstyrelsen för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas av distriktsstämman. 
Styrelsen sammanträder regelbundet, ca en gång i månaden, huvudsakligen på distans men minst två "Live-möten".  Distriktsstämman väljer styrelse. 

Personlig kallelse till Medlemsmöten, Distriktsstämma och Distriktsstyrelsen, skickas personligen till berörda. Möten annonseras också i kalendariet och på medlemswebben: http://vasterbotten.medlem.mp.se/just-nu

Landstingsgruppen består av de som valts till Landstingsfullmäktige (ordinarie och ersättare).
Landstingsgruppen utser politisk sekreterare och beslutar om fördelning av de politiska uppdrag partiet tilldelats och förankrar det i DS.

Region Västerbottensgruppen består av de som har förtroendeuppdrag i Förbundsfullmäktige Region Västerbotten (ordinarie och ersättare). Förbundsfullmäktieledamöter är indirekt valda. De är utsedda av sina respektive kommuner och landsting.

Grupperna driver mp-Västerbottens politik i landstinget respektive Region Västerbotten grundat på partiets program och valplattform.

Från 1/1 2019, blir det ny politisk organisation då Landstinget och Region västerbotten slås ihop till Region Västerbotten. 

Andra regelbundna länsgemensamma möten:

Norrlandshelgen: sista helgen i augusti, träffas miljöpartister från de fyra nordliga länen.