Kongress 2019 är i Örebro 3-5 maj på Coventum!Länk till Riks webbsidor Evenemang och kongress
Motioner, kontaktinfo till Västerbotten Kongressdelegation mm finns i Google Drive mappen Kongressarbete-mpac