Kongress 2017 i Linköping 26-27 maj!Länk till Riks webbsidor Evenemang och kongress
Motioner, kontaktinfo till Västerbotten Kongressdelegation mm finns i Google Drive mappen Kongressarbete-mpac 2017