Just nu‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

​Västerbottens läns landsting agerar för att hejda kostnadsökningarna

skickad 9 maj 2015 09:37 av Rickard Hansson   [ uppdaterad 9 maj 2015 09:40 ]
Landstinget vidtar åtgärder för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen. Landstingets kostnader fortsätter att öka mer än ekonomin tillåter. Det som främst påverkar resultatet är ökade personalkostnader på grund av generationsväxling och brist på personal.

För att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen har sedan tidigare bl.a. beslutats om restriktivitet vid anställningar samt användning av hyrpersonal. Långsiktiga åtgärder som är positiva och som landstinget ska fortsätta jobba med är att utveckla modeller för produktions- och kapacitetsplanering, nya arbetssätt som t.ex. att servicepersonal tar över vissa arbetsuppgifter från vårdpersonal samt att utveckla vård på distans. 

Med anledning av den ekonomiska situationen måste fler kortsiktiga åtgärder vidtas. Frågan kommer att behandlas inom kort på landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Åtgärder som majoriteten planerar att genomföra:
  • Inga stafettläkare får hyras in utanför upphandlade avtal 
  • Det blir inte tillåtet att hyra in grundutbildade hyrsjuksköterskor
  • Delar av de nuvarande vårdplatsneddragningarna permanentas
  • Stor restriktivitet kommer att gälla vid beslut om att starta större projekt som påverkar ekonomin negativt.

Arbetet med att överföra vård från sjukhusvård till primärvård pausas på grund av den ansträngda situationen i primärvården. I stället prioriteras en översyn av vårdprocessen mellan primärvård och sjukhusvård ur ett patientperspektiv för att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten. 

Det kan även bli aktuellt att göra en del strukturella förändringar inom primärvården samt att bilda fler länskliniker inom sjukhusvården för är att ge ökade förutsättningar att effektivisera verksamheten. 


För mer information:


Peter Olofsson    Landstingsråd (S)    Tlf: 070-250 05 41
LiseLotte Olsson Landstingsråd (V)    Tlf: 070-357 21 67
Robert Winroth   Landstingsråd (MP) Tlf: 070-182 00 08 
Ovanstående Pressmeddelande skickat från VLL 2015.05.08

Comments