Just nu‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Uttalande Kärnkraftsfritt Bottenviken

skickad 18 apr. 2017 03:34 av Rickard Hansson   [ uppdaterad 18 apr. 2017 03:41 ]

PYHÄJOKI

Med anledning av  planerade kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki Finland, vill Miljöpartiet de gröna i Västerbotten protestera och göra följande uttalande.

Fennovoima hävdar i sin ansökan att kärnkraftverket kommer att stödja målen i den nationella klimat- och energistrategin och EU:s klimat- och energistrategi. Det är kanske sant i ett mycket snävt perspektiv. MEN, el producerad i kärnkraftverk är på inget sätt koldioxidfri, sett över hela produktionskedjan, vilket har slagits fast av både forskare och myndigheter. Det tyska energibolaget E.ON har, av det skälet, starkt kritiserats för att i sin reklam hävda att kärnkraftsel är klimatneutral av Sveriges konsumentverk. E.ON har också upphört med att påstå att kärnkraft är koldioxidneutral. 

El från nybyggd kärnkraftsverk är dyrare än el från nybyggd vindkraft och trenden är att vindkraft blir billigare och kärnkraft dyrare. Att i detta läge hävda att el från det tänkta kärnkraftverket skulle bidra till rimliga och stabila priser förefaller märkligt. Känner Fennovoima inte till läget eller kommer Rosatom att subventionera elen? Kan man i så fall lita på att den subventioneringen kommer att bestå så att priserna blir stabila?

I dag finns ingen fungerande slutförvaring av kärnbränsle i världen. Fennovoima har heller ingen lösning på problemet, utan anger lite vagt att de ska försöka samarbeta med andra kärnkraftsföretag eller skapa ett slutförvar. I Sverige kämpar SKB med att få sin metod godkänd, men har ännu inte tillfredsställande kunnat visa att kopparkapslar verkligen håller i 100 000 år.

Det finns flera anledningar till att inte bygga i Pyhäjoki. Konsekvenserna av olycka skulle vara mycket allvarliga för hela norra Skandinavien. Avståndet till svenska Norrlandskusten är endast 20 mil och Bottenvikens grunda vatten och sköra ekosystem gör lokalisering olycklig och utmanade. Oron som denna etablering väcker är djupt rotad på svenska och finska sidan av Bottenviken och den utgör ett hot mot framtida utvecklingen av denna region.

Bottenviken, Östersjöns nordligaste havsområde, är ett unikt och värdefullt innanhav med ett mycket sårbart ekosystem som Sverige och Finland delar ansvar för. Det finsk-ryska kärnkraftverk, som planeras på den låglänta udden Hanhikivi i Pyhäjoki kommun på finska sidan Bottenviken, kommer att bli ett fullskaligt miljöexperiment med långtgående negativa konsekvenser.

Kärnkraftverket i  Pyhäjoki skulle även vid normal drift medföra storskalig negativ påverkan på omgivande ekosystem. Vad en större olycka skulle kunna innebära kan vi inte ens tänka oss. Framtida klimatförändringar kommer att innebära stor miljöstress på det sköra innanhavet, som därför bör skyddas från ytterligare miljöbelastning.

MP Västerbotten tar ställning mot det planerade kärnkraftsbygget i Pyhäjoki och uppmanar alla berörda beslutsfattare verka för att kärnkraftverket inte byggs.

Vi uppmanar alla stödja namninsamlingen mot Pyhäjoki på https://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken


Distriktsstyrelsen för MP Västerbotten
2017-04-18


Ċ
Rickard Hansson,
18 apr. 2017 03:35
Comments