Just nu‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Höstens nyheter

skickad 31 aug. 2015 05:26 av Rickard Hansson   [ uppdaterad 31 aug. 2015 05:26 ]

Kompletterande information om Norrlandshelgen

Sista dag för anmälan till l Norrlandshelgen är 2/9. Du som har anmält dig, har fått bekräftelsemejl med kompletterande information. Har du inte fått det, anmäl dig snarast! 
För mer information och anmälan, gå till http://norrlandshelgen.medlem.mp.se

Deltagare som inte är medlemmar i Umeå / Skellefteå, kan vända sig till sammankallande Rickard -Hansson (mob 070-30 90143) för organisering av samåkning.


Nytt nätverk bildat

I lördags, den 29 augusti, höll Miljöpartiet riks i den femte regionala utbildningsträffen under utbildningssatsningen Grattis du är förtroendevald. Temat denna gång var regionala nätverk. 

Under träffen bildades ett nytt regionalt nätverk med syfte att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda. Samtliga med politiska förtroendeuppdrag i Västerbotten kommer inbjudas till nätverket. 
För frågor eller input till nätverket är ni välkomna att kontakta era förtroendevalda eller sammankallande Simone Andersson, Umeå (simand74@gmail.com).

Organisationsöversyn

Som tidigare meddelats, håller MP Västerbotten på med att se över sin organisation; styrdokument och arbetsformer. Distriktsstyrelsen bjuder in samtliga medlemmar att diskutera och föreslå förändring. Vi vill föra den diskussionen främst i vår Google Grupp Västerbotten medlem.

Hur man går med i Gruppen och hur man hanterar Google Apps, finns beskrivet i Google dokumentet Google Apps for Works MPAC info. Den som behöver hjälp, kan höra av sig till IT-samordnare Rickard Hansson, tel 070-30 90 143.

Den som vill bidra men inte kan deltaga i den digitala kommunikationen, kan ringa eller skriva till kansliet.

Samtliga nu gällande styrdokument, finns i Google Drive mappen Styrdokument - Stadgar o Arbetsordningar .

Kongressen i somras tog en del beslut som direkt påverkar oss och måste jobbas in i de nya stadgarna. Till exempel, togs beslut att distriktens årsmöten skall ersättas med ett representantskap.

Väl mött i utvecklingsarbetet.

Comments