Just nu‎ > ‎

Nyheter


Miljöpartiet Västerbottens årsstämma 15 april

skickad 4 apr. 2018 02:50 av Okänd användare

/Till alla medlemmar i MP Västerbotten//

Varmt välkommen på Miljöpartiet Västerbottens årsstämma!

På stämman har bara du som är utsedd till distriktsombud rösträtt, men alla medlemmar är välkomna. För att ha rösträtt måste även alla distiriktsombud ha skickat in protokoll i förväg eller ha med ett protokoll där de blivit valda till ombud.

Vi vill även  passa på att flagga för MP Västerbottens valkickoff som äger rum 29/4 i Umeå! Vi kommer bland annat ha besök av EU-parlamentarikern Jakop Dalunde, så boka in datumet i kalendern redan nu! Mer info kommer sen.

Anmälan till årsstämman sker här: https://goo.gl/forms/gkFWFTrMytyFRKup1

En mapp där alla handlingar kommer vara upplagda senast 1/4 finns här:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Feiwvi53SX0gifhaSbRch6mtIkLf7f58

Datum: söndag 15 april 2018
Tid: 11:00 – senast 16:00
Plats: Medlefors folkhögskola, Medleforsvägen 2, 931 45 Skellefteå

För frågor och annat, tveka inte att kontakta mig på max.troendle@mp.se eller 072-531 75 27

Med vänliga hälsningar, 
Max Troendlé
Ordförande i interimstyrelsen för MP Umeå och MP Västerbotten
Ledamot i partistyrelsen


Landstinget satsar på solceller

skickad 17 okt. 2017 02:38 av Emma Lindqvist   [ uppdaterad 17 okt. 2017 04:04 av Rickard Hansson ]

I dag, den 17 oktober klockan 14.00, invigs landstingets första solcellsanläggning. 412 solceller sitter på Geriatriskt centrums tak i Umeå och anläggningen kommer att minska el-kostnaderna med cirka 70 000 kronor per år för landstinget.
- Detta är en viktig pusselbit för att uppnå våra miljömål. Samtidigt ger det landstinget lägre energikostnader, vilket betyder mer pengar till vården, säger landstingsråd Robert Winroth.

 Anläggningen förväntas producera 90 000 kilowattimmar per år och ha en livslängd på cirka 30 år. Solcellsanläggningen är landstingets första och kommande anläggningar planeras att sättas upp i samband med nya byggprojekt.

-          Det minskar kostnaderna för bland annat montering, säger energiingenjör Maria Hammeryd.

 Fakta: 90 000 kilowattimmar motsvarar cirka 45 000 mil med en elbil, hushållsel för 18 trerumslägenheter under ett år eller 90 100 tvättar i 60 grader i tvättmaskin.

Länk till landstingets pressmeddelande

Nytt medlemsforum på Engagera.mp.se

skickad 24 maj 2017 01:26 av Rickard Hansson   [ uppdaterad 24 maj 2017 01:54 ]

Äntligen har medlemsforum på http://engagera.mp.se öppnat. Öppna och slutna grupper. Nyheter och diskussioner lokala/regionala/riks/nätverk.
Alla medlemmar kan logga in (med aktuella uppgifter från medlemsregistret: E-post/mobil).

Mer information:
Guide: Miljöpartiets medlemsdiskussion
Policy för moderering / medlemsdiskussion

Får du problem logga in, kontakta kansliet (vasterbotten@mp.se)

Uttalande Kärnkraftsfritt Bottenviken

skickad 18 apr. 2017 03:34 av Rickard Hansson   [ uppdaterad 18 apr. 2017 03:41 ]

PYHÄJOKI

Med anledning av  planerade kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki Finland, vill Miljöpartiet de gröna i Västerbotten protestera och göra följande uttalande.

Fennovoima hävdar i sin ansökan att kärnkraftverket kommer att stödja målen i den nationella klimat- och energistrategin och EU:s klimat- och energistrategi. Det är kanske sant i ett mycket snävt perspektiv. MEN, el producerad i kärnkraftverk är på inget sätt koldioxidfri, sett över hela produktionskedjan, vilket har slagits fast av både forskare och myndigheter. Det tyska energibolaget E.ON har, av det skälet, starkt kritiserats för att i sin reklam hävda att kärnkraftsel är klimatneutral av Sveriges konsumentverk. E.ON har också upphört med att påstå att kärnkraft är koldioxidneutral. 

El från nybyggd kärnkraftsverk är dyrare än el från nybyggd vindkraft och trenden är att vindkraft blir billigare och kärnkraft dyrare. Att i detta läge hävda att el från det tänkta kärnkraftverket skulle bidra till rimliga och stabila priser förefaller märkligt. Känner Fennovoima inte till läget eller kommer Rosatom att subventionera elen? Kan man i så fall lita på att den subventioneringen kommer att bestå så att priserna blir stabila?

I dag finns ingen fungerande slutförvaring av kärnbränsle i världen. Fennovoima har heller ingen lösning på problemet, utan anger lite vagt att de ska försöka samarbeta med andra kärnkraftsföretag eller skapa ett slutförvar. I Sverige kämpar SKB med att få sin metod godkänd, men har ännu inte tillfredsställande kunnat visa att kopparkapslar verkligen håller i 100 000 år.

Det finns flera anledningar till att inte bygga i Pyhäjoki. Konsekvenserna av olycka skulle vara mycket allvarliga för hela norra Skandinavien. Avståndet till svenska Norrlandskusten är endast 20 mil och Bottenvikens grunda vatten och sköra ekosystem gör lokalisering olycklig och utmanade. Oron som denna etablering väcker är djupt rotad på svenska och finska sidan av Bottenviken och den utgör ett hot mot framtida utvecklingen av denna region.

Bottenviken, Östersjöns nordligaste havsområde, är ett unikt och värdefullt innanhav med ett mycket sårbart ekosystem som Sverige och Finland delar ansvar för. Det finsk-ryska kärnkraftverk, som planeras på den låglänta udden Hanhikivi i Pyhäjoki kommun på finska sidan Bottenviken, kommer att bli ett fullskaligt miljöexperiment med långtgående negativa konsekvenser.

Kärnkraftverket i  Pyhäjoki skulle även vid normal drift medföra storskalig negativ påverkan på omgivande ekosystem. Vad en större olycka skulle kunna innebära kan vi inte ens tänka oss. Framtida klimatförändringar kommer att innebära stor miljöstress på det sköra innanhavet, som därför bör skyddas från ytterligare miljöbelastning.

MP Västerbotten tar ställning mot det planerade kärnkraftsbygget i Pyhäjoki och uppmanar alla berörda beslutsfattare verka för att kärnkraftverket inte byggs.

Vi uppmanar alla stödja namninsamlingen mot Pyhäjoki på https://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken


Distriktsstyrelsen för MP Västerbotten
2017-04-18


Insändare i dagens Folkbladet

skickad 19 sep. 2016 05:02 av Emma Lindqvist

Folkbladet publicerade den 7 september en TT-artikel om regeringens glasögonbidrag. Vinkeln var att de flesta landsting inte engagerat sig och att det fortfarande råder olika möjligheter för barn att köpa glasögon.
I dagens Folkbladet svarar majoriteten i VLL på detta.

Gröna Framsteg

skickad 3 okt. 2015 14:21 av Rickard Hansson

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.
https://framsteg.mp.se/
Lovade vi guld och gröna skogar i valrörelsen? I så fall är det upp till bevis. Kolla själv hur Sverige blir grönare med Miljöpartiet vid makten!
[...]
Genom att sprida framstegshistorier på hur vi gör skillnad kan vi också inspireras till att ta fler gröna steg framåt på hemmaplan. Och övertyga fler om att det är de här stegen framåt som Sverige behöver!

Välkommen till Gröna framsteg!

Läs mer på https://framsteg.mp.se!

Höstens nyheter

skickad 31 aug. 2015 05:26 av Rickard Hansson   [ uppdaterad 31 aug. 2015 05:26 ]

Kompletterande information om Norrlandshelgen

Sista dag för anmälan till l Norrlandshelgen är 2/9. Du som har anmält dig, har fått bekräftelsemejl med kompletterande information. Har du inte fått det, anmäl dig snarast! 
För mer information och anmälan, gå till http://norrlandshelgen.medlem.mp.se

Deltagare som inte är medlemmar i Umeå / Skellefteå, kan vända sig till sammankallande Rickard -Hansson (mob 070-30 90143) för organisering av samåkning.


Nytt nätverk bildat

I lördags, den 29 augusti, höll Miljöpartiet riks i den femte regionala utbildningsträffen under utbildningssatsningen Grattis du är förtroendevald. Temat denna gång var regionala nätverk. 

Under träffen bildades ett nytt regionalt nätverk med syfte att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda. Samtliga med politiska förtroendeuppdrag i Västerbotten kommer inbjudas till nätverket. 
För frågor eller input till nätverket är ni välkomna att kontakta era förtroendevalda eller sammankallande Simone Andersson, Umeå (simand74@gmail.com).

Organisationsöversyn

Som tidigare meddelats, håller MP Västerbotten på med att se över sin organisation; styrdokument och arbetsformer. Distriktsstyrelsen bjuder in samtliga medlemmar att diskutera och föreslå förändring. Vi vill föra den diskussionen främst i vår Google Grupp Västerbotten medlem.

Hur man går med i Gruppen och hur man hanterar Google Apps, finns beskrivet i Google dokumentet Google Apps for Works MPAC info. Den som behöver hjälp, kan höra av sig till IT-samordnare Rickard Hansson, tel 070-30 90 143.

Den som vill bidra men inte kan deltaga i den digitala kommunikationen, kan ringa eller skriva till kansliet.

Samtliga nu gällande styrdokument, finns i Google Drive mappen Styrdokument - Stadgar o Arbetsordningar .

Kongressen i somras tog en del beslut som direkt påverkar oss och måste jobbas in i de nya stadgarna. Till exempel, togs beslut att distriktens årsmöten skall ersättas med ett representantskap.

Väl mött i utvecklingsarbetet.

​Västerbottens läns landsting agerar för att hejda kostnadsökningarna

skickad 9 maj 2015 09:37 av Rickard Hansson   [ uppdaterad 9 maj 2015 09:40 ]

Landstinget vidtar åtgärder för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen. Landstingets kostnader fortsätter att öka mer än ekonomin tillåter. Det som främst påverkar resultatet är ökade personalkostnader på grund av generationsväxling och brist på personal.

För att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen har sedan tidigare bl.a. beslutats om restriktivitet vid anställningar samt användning av hyrpersonal. Långsiktiga åtgärder som är positiva och som landstinget ska fortsätta jobba med är att utveckla modeller för produktions- och kapacitetsplanering, nya arbetssätt som t.ex. att servicepersonal tar över vissa arbetsuppgifter från vårdpersonal samt att utveckla vård på distans. 

Med anledning av den ekonomiska situationen måste fler kortsiktiga åtgärder vidtas. Frågan kommer att behandlas inom kort på landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Åtgärder som majoriteten planerar att genomföra:
  • Inga stafettläkare får hyras in utanför upphandlade avtal 
  • Det blir inte tillåtet att hyra in grundutbildade hyrsjuksköterskor
  • Delar av de nuvarande vårdplatsneddragningarna permanentas
  • Stor restriktivitet kommer att gälla vid beslut om att starta större projekt som påverkar ekonomin negativt.

Arbetet med att överföra vård från sjukhusvård till primärvård pausas på grund av den ansträngda situationen i primärvården. I stället prioriteras en översyn av vårdprocessen mellan primärvård och sjukhusvård ur ett patientperspektiv för att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten. 

Det kan även bli aktuellt att göra en del strukturella förändringar inom primärvården samt att bilda fler länskliniker inom sjukhusvården för är att ge ökade förutsättningar att effektivisera verksamheten. 


För mer information:


Peter Olofsson    Landstingsråd (S)    Tlf: 070-250 05 41
LiseLotte Olsson Landstingsråd (V)    Tlf: 070-357 21 67
Robert Winroth   Landstingsråd (MP) Tlf: 070-182 00 08 
Ovanstående Pressmeddelande skickat från VLL 2015.05.08

Fortsatt arbete med LP

skickad 4 maj 2015 07:33 av Emma Lindqvist   [ uppdaterad 4 maj 2015 07:34 ]

Arbetet med landstingsplanen fortsätter, och efter förra veckans gruppmöte har formuleringar och ändringar tröskats igen. Nu är dokumentet skickat till staben för ledning och styrning för att komma upp till beredning senare i veckan.

Under tisdagen ska material förberedas inför presentation av landstingets budget. En presskonferens kommer att hållas nästa vecka.

Landstingsplanen - hett arbete just nu

skickad 14 apr. 2015 01:42 av Emma Lindqvist

Den 27 april, dagen innan nästa landstingsfullmäktige,​​ har landstingsgruppen gruppdag. MP kommer då att titta på utkastet till den nya landstingsplanen som S, V och MP arbetar med. Den nya landstingsplanen kommer att vara enklare och lättare att överblicka än tidigare, målen är bland annat nerkokta till fyra stycken.
I landstingsplanen ingår två delar. Del ett kommer att ligga fast i fyra år, och del två kommer att uppdateras varje år. I del två ingår max åtta riktade uppdrag som landstingsfullmäktige ger till landstingsstyrelsen.
Landstingsplanen presenteras 13 maj, den tas upp i landstingsstyrelsen 2 juni och i landstingsfullmäktige 16-17 juni.

1-10 of 12