För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i Google Loggan längst ner till höger i kalendern (se först till att ha loggat in i Google bara)

För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i Google Loggan längst ner till höger i  kalendern (se först till att ha loggat in i Google bara)

Nyhetsblogg MPAC
Lediga jobb för Miljöpartiet runtom i Sverige 
Lokala jobb jobb listas under Rubriken "
Aktuella jobb lokalt". Jobb på Riksnivå, listas överst på sidan under rubriken "Aktuella jobb i riksorganisationen", om det finns något aktuellt.







Kallelse och dagordning för "Årligt möte" (distriktsstämma) för Miljöpartiet Västerbotten

Härmed kallas distriktsstämman till ett ”Årligt möte” för att behandla budget och verksamhetsplan för 2018.

Datum: Söndag 10 december 2017
Tid: 13.00 (lunch från 12.00, föranmälan krävs)–ca 17.00
Plats: Hotell Aveny, Rådhusesplanaden 14, Umeå

Dagordning för distriktsstämman finner ni här.
Handlingarna läggs kontinuerligt upp när de beslutas av styrelsen, och kommer (i enlighet med stadgarna) alla att finnas i mappen senast en vecka innan stämman.

Vi bjuder på lunch från kl. 12.00 till de som deltar i stämman och som har föranmält detta i förväg.

Anmäl dig senast tisdag 5 december till Robin Holmberg, via robin.holmberg@mp.se. Meddela också om ev. allergier, kostval etc. All mat kommer vara vegetarisk.

För frågor och annat, tveka inte att kontakta mig på max.troendle@mp.se eller 072-531 75 27.

Med vänliga hälsningar,
Max Troendlé
Ordförande i interimsstyrelsen för MP Umeå och MP Västerbotten
Ledamot i partistyrelsen



Miljöpartiet de gröna Västerbotten
e-post: max.troendle@mp.se
tel: 072-531 75 27
www.mp.se/vasterbotten


Not: Sedan 2017.06, är stämman distriktets högsta beslutande organ. Rösträtt har avdelningarnas valda ombud. Alla medlemmar har närvaro och yttranderätt.


??? Har du behörighets-problem eller svårt hitta i vår kommunikationsplattform? Då kanske informationen i Google Apps for Works MPAC info kan hjälpa dig. Kontakta annars IT-samordnaren (se kontaktinfo)



Underordnade sidor (1): Nyheter