För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i Google Loggan längst ner till höger i kalendern (se först till att ha loggat in i Google bara)

För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i Google Loggan längst ner till höger i  kalendern (se först till att ha loggat in i Google bara)

Nyhetsblogg MPAC
Lediga jobb för Miljöpartiet runtom i Sverige 
Lokala jobb jobb listas under Rubriken "
Aktuella jobb lokalt". Jobb på Riksnivå, listas överst på sidan under rubriken "Aktuella jobb i riksorganisationen", om det finns något aktuellt.


Hej alla ombud på extra distriksstämman!

Här kommer de kompletterande handlingarna:

Dagordning för extra årsstämman.

Proposition om stadgerevideringar.

Proposition om regler för nomineringsprocesserna.

Stadgan för MP-Västerbotten (gällande stadga)

Regler för nomineringsprocesserna (gällande rregler)

Arbetsordning för distriksstämman.

Motion från Rickard Hansson

Samtliga dokument finns upplagd på Google drive!

Med vänliga hälsningar,
Alireza Mosahafi Kanslist

2017-10-08

Till alla distriktsombud och mp-lokalavdelningar i Västerbotten

Här kommer en ny kallelse till extra årsstämma för Miljöpartiet i Västerbotten.
Skälet till det är att frågorna som ska tas upp på extra årsstämman inte fanns med på själva kallelsen, vi hade tänkt skicka de frågorna i dagordningen som vi hade tänkt skicka senast på fredag. Men nu noterar vi att stadgan säger att det inte räcker med att frågorna som ska behandlas anges i dagordningen utan måste anges i själva kallelsen. Så här får ni en ny kallelse.

Datum: 29 oktober 2017
Tid: 10.00-15.00  (Fika från 09.30)

Plats: Hotel Aveny Rådhusesplanaden 14, Umeå

 

Paragraf 5.6 i stadgan för Miljöpartiet i Västerbotten lyder som nedan:
”Tillägg 5.6 Extra årsstämma
§ 5.6 Extra årsstämma hålls när distriktsstyrelsen, minst 10 % av medlemmarna eller minst tre kommunorganisationer kräver det. Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet. Extra årsstämma kan endast behandla frågor som angivits i kallelsen. Närvaro-, yttrande-, röst- och reservationsrätt enligt § 5.4 Mötesrättigheter.”

"§5.4 Årsstämmans Mötesrättigheter

Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt."


Med utgångspunkt i paragraf  5.6 ovan kallar Distriktsstyrelsen för Miljöpartiet i Västerbotten härmed alla distriktsombud till en extra årsstämma den 29 oktober klockan 10.00 i Umeå.
Extra årsstämman kommer att behandla frågan om stadgerevideringar, frågan om revidering av vissa punkter i reglerna för nomineringsprocessen, samt dialog och eventuellt beslut om vissa principer och riktlinjer inför fastställande av listorna.

Övriga stämmohandlingar, såsom dagordning, propositioner m.m., kommer att skickas ut inom kort. Motion till extra årsstämman ska ha kommit till Distriktsstyrelsen senast 2 veckor innan årsstämman.

Distriktsstyrelsen kommer att komma med propositioner i de frågor som ska behandlas på extra årsstämman.

 

Observerat att det kommer att bli en ytterligare stämma (kallad Årligt möte i stadgan) den 25 november för att behandla budgeten och verksamhetsplanen för nästkommande år. Vi återkommer om detta.


För ytterligare information kontakta: Alireza.mosahafi@mp.se , eller på tel. 
090770600

Vänligen
Distriktsstyrelsen för Miljöpartiet i Västerbotten
  
 2017-10-11

      Hej alla partivänner i Västerbotten!


Genom detta relativt korta brev vill jag informera er om de politiska frågor som jag som riksdagsledamot har ägnat mig åt att skriva och lyft till riksdagen under de senaste tre veckorna då årets motionstid pågick.

Det som ligger till grund för mitt arbete i riksdagen är bland annat partiprogrammet, kongressbesluten, valmanifestet, regeringsöverenskommelsen, våra medlemmars vilja, vårt läns behov, väljarnas förväntningar på oss med mera.


Här kommer en lista (och länkar) på de motioner jag har lämnat in under de senaste veckorna:

Sänk rösträttsåldern till 16 år – ge de unga större inflytande (en motion som berör hela Sverige)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sank-rostrattsaldern-till-16-ar--ge-de-unga_H5022117

 

Säkra och påskynda byggandet av hela Norrbotniabanan (en motion som berör mest vårt län och Norrbotten)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakra-och-paskynda-byggandet-av-hela_H5022786

Höjning av gruvbolagens mineralavgift (en motion som berör mest vårt län och Norrbotten)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hojning-av-gruvbolagens-mineralavgift_H5022787

 

Garantera glesbygden basservice (en motion som berör alla glesbygdsområden, inte minst Västerbottens)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/garantera-glesbygden-basservice_H5022118

 

Glesbygdsavdrag i samband med bensinprishöjningar (en motion som berör alla glesbygdsområden, inte minst Västerbotten)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/glesbygdsavdrag-i-samband-med-bensinprishojningar_H5023016

Fasa ut avräkningarna från biståndet (en motion som berör vårt internationella arbete)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fasa-ut-avrakningarna-fran-bistandet_H5023017

 

Stöd Palestina – häv blockaden mot Gaza (en motion som berör vårt internationella arbete)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stod-palestina--hav-blockaden-mot-gaza_H5022789

 

Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat (en motion som berör vårt internationella arbete)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stodja-folkviljan-i-sodra-kurdistan-att-bli-en_H5022790

En FN-ledd folkomröstning i norra, östra och västra Kurdistan (en motion som berör vårt internationella arbete)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-fn-ledd-folkomrostning-i-norra-ostra-och_H5022788

 

Vallagen ska inte leda till diskriminering (en motion som berör hela Sverige)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vallagen-ska-inte-leda-till-diskriminering_H5022116

 

Förutom ovanstående motioner som jag har lämnat in har jag skrivit under motioner som andra partikollegor har skrivit.
Du som vill läsa om motionerna kan gå in på riksdagens hemsida:

http://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=Jabar+Amin&st=1&doktyp=mot

Må gott

Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
Västerbottensbänken

Hej alla partivänner i Västerbotten!

I onsdags var det sista arbetsdagen i riksdagen innan sommaren.  Så nu ska vi alla njuta av sommaren, vara mera med våra nära och kära och ta det något lugnare. Tänkte samtidigt passa på att informera er om vad jag har arbetat med i stort under detta verksamhetsår.

Motionsskrivande:
En viktig del av vårt arbete som riksdagsledamöter är att ta fram olika förslag och föreslå åtgärder eller förändringar inom olika politikområden. Så under detta verksamhetsår har jag skrivit 14 motioner; dem handlar om alltifrån vikten av Norrbotniabanan, gruvnäringen, friåret, vikten av basservice i glesbygden, biståndet, sänkt rösträttsålder, till utrikespolitiska frågor. En lista över de motionerna och länkar till dem hittar du nedan.

Opinionsbildning (Blogg och debattartiklar):
En annan viktig uppgift är opinionsbildning, inte minst i vårt län Västerbotten. 
För att bilda opinion för de frågor som vi driver jag har under verksamhetsåret skrivit en mängd artiklar i olika tidningar. Det handlar om allt ifrån tidningen Norran för Skellefteåområdet, till artiklar i VK och VF för övriga Västerbotten. Förutom tidningarnas debattsidor är blogg en annan arena där jag har fört ut vårt budskap i syfte att bilda opinion.

Deltaganden i årsmötet, medlemsmöten osv.
För att kunna få höra våra medlemmars synpunkter och förslag på nära håll och för att delta i det interna partiarbetet även lokalt och regionalt har jag under det gångna verksamhetsåret deltagit i olika årsmöten, extraårsmöten, medlemsmöten osv.

 

Här kommer rubrik och länkar till mina blogg och artiklar jag har varit med och publicerat:

 

Blogg:
Äntligen en världsledande klimatlag.

MP-arbete gav frukt – De svenska identitetskontrollerna på den danska sidan är borta.

Väljarna: MP har den bästa miljö- och klimatpolitiken.

Vapenexport och barnamördare.

Vi moderniserar Sverige, ny klimatlag.
Tack för lyftet i PISA idag.

Klicka här för att se på alla blogginlägg: http://blogg.vk.se/jabar/


Debattartiklar:
Mer ekologisk mat med Miljöpartiet i regeringen.

http://norran.se/asikter/debatt/mer-ekologisk-mat-med-miljopartiet-i-regeringen-775637

Det behövs ett offensivt ledaskap i klimatfrågan.

http://norran.se/asikter/debatt/det-behovs-ett-offensivt-ledarskap-i-klimatfragan-802412

Alliansens experiment med de estetiska ämnena är snart över.

http://norran.se/asikter/debatt/alliansens-experiment-med-de-estetiska-amnen-ar-snart-over-699550

Vi genomför klimatoffensiv med nya skatter

http://www.vk.se/1977510/vi-genomfor-klimatoffensiv-med-nya-skatter

Regional kultur slaktas i centerförslag

http://www.vk.se/1843523/regional-kultur-slaktas-i-centerforslag

 

 

Ett roligt inslag under året var att hamna bland de som, enligt VK, opinionsbildar mest i länet.

http://blogg.vk.se/axebrotycker/2017/04/10/maktigaste-opinionsbildaren/

 

 


Varma hälsningar

Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
Västerbottensbänken

 


–––––––––––––––––––––––––

Av mig inlämnade motioner till riksdagen:

Motion 1: Säkra byggandet av hela Norrbotniabanan

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakra-byggandet-av-hela-norrbotniabanan_H4021323

Motion 2: Inför friåret i Sverige
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-friar-i-sverige_H4022534

Motion 3: Rätt till avdrag för de som anlitar MOVEBYBiKE
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ratt-till-avdrag-for-de-som-anlitar_H4023316

Motion 4: Höj gruvbolagens mineralavgift
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hojning-av-mineralavgiften_H4021322

Motion 5: Garantera glesbygden basservice
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/garantera-glesbygden-basservice_H4023319


Motion 6: Inför glesbygdsavdrag i samband med bensinprishöjningar
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infor-glesbygdsavdrag-i-samband-med_H4023330


Motion 7: Fasa ut avräkningarna från biståndet
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fasa-ut-avrakningarna-fran-bistandet_H4023317

Motion 8: Se över Utlänningslagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/se-over-utlanningslagen_H4022535

Motion 9: Sänk rösträttsåldern till 16 år
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sank-rostrattsaldern-till-16-ar--ge-de-unga_H4023318

Motion 10: Vallagen ska inte vara diskriminerande

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vallagen_H4021321

 

Motion 11: Stöd Palestina – häva blockaden mot Gaza
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/blockaden-mot-gaza_H4021320

Motion 12: Ställa Erdogan inför internationell domstol
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stall-erdogan-infor-internationell-domstol_H4023315

Motion 13: Verka för FN-ledd folkomröstning i Kurdistan
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fn-ledd-folkomrostning-i-kurdistan_H4022532

Motion 14: Inrätta ett svenskt konsulat i staden Erbil, irakiska Kurdistan

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inratta-ett-svenskt-konsulat-i-staden-erbil-i_H4022533

 

 

Förutom ovanstående motioner som jag har lämnat in har jag skrivit under motioner som andra partikollegor har skrivit, såsom:

Motion: Förkorta normalarbetstiden.
Motion: En politisk styrd centralbank
Motion: Om CETA
Motion: Om värdlandsavtalet
Mer flera.

Du som vill läsa om motionerna kan även gå in på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/jabar-amin_fcfcb68c-c0e4-40c0-a7f3-68ec912d1268

 

_______________________________________________??? Har du behörighets-problem eller svårt hitta i vår kommunikationsplattform? Då kanske informationen i Google Apps for Works MPAC info kan hjälpa dig. Kontakta annars IT-samordnaren (se kontaktinfo)Underordnade sidor (1): Nyheter