Engagera dig‎ > ‎

Nätverk

Nätverk och intressegrupper kan bildas enkelt efter behov och vara en bra bas för engagemang och samhällsutveckling.
Känner du att det finns ett behov av ett nätverk och vill ha hjälp dra igång det, kontakta kansliet vasterbotten@mp.se.  Nedan listas några nätverk.

Regionala Nätverk

Politikernätverket MP Vbtn
Nätverket är en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan politiskt förtroendevalda i Miljöpartiet Västerbotten.
Sammankallande är Simone Andersson 
simand74@gmail.com.
Vill du gå med i nätverket, kontakta Simone


Nätverk på Riksnivå

Klimatnätverket

Gröna Landsbygdsnätverket
Bispgårdsinitiativet
Kontaktperson: Tina Ehn
Kontaktperson i partistyrelsen är 

Fler nätverk listas på riks medlemswebb

http://medlem.mp.se/organisera-dig/naetverken