Engagera dig‎ > ‎

Lediga Förtroendeuppdrag


På årsmötet ska som brukligt är många val förättas. 

Känner du för något av nedanstående uppdrag eller vill nominera någon hör av dig till valberedningen.

Ordförande och vice ordförande för mp Västerbotten
Ledamöter i distriktsstyrelsen (DS), ordinarie och ersättare
Revisorer, två, av vardera kön
Förtroenderådet, en ordinarie och en ersättare (skall vara medlemmar av DS)
Riksorganisationens valberedning 1 ledamot
Jämställdhetsambassadörer
Klimatambassadör
Valberedning, tre personer varav en sammankallande

OBS!! Förslag på valberedning skall skickas till styrelsen : vasterbotten-ds@mp.se 

Sista nomineringsdag är 11 mars  vasterbotten-valb-epost@mp.se

Ann-Louise Hansson annlouise.hansson@mp.se, Magnus Wiklund magnus@krontaklippan.se , Michael Teklemariam Michael.Teklemariam@gmail.comRiksuppdrag annonseras på Riksvalberedningens sida: http://medlem.mp.se/Organisation/valberedning

Här finns blankett om du vill kandidera / nominera till interna uppdrag.