Diskussioner‎ > ‎

Diskussionsforum för Västerbotten medlem

Alla medlemmar i MP Västerbotten kan gå med i gruppen "Västerbotten medlem".  Ansöker du från annan e-post adress än den vi har i medlemsregistret, måste vi kontakta dig. Mer info om kommunikationsplattfomen: Google Suite - MPAC info.
   Att visa Google Grupperna inbäddat på medlemswebben, kräver en del extra resurser av din utrustning. Har du en långsam uppkoppling, "klen utrustning" och tycker att gränssnittet är segt, gå direkt till gruppens hemsida eller deltag per mejl. Direktlänk till Google Gruppen Västerbotten medlem.  Länk för mobilTänk på hur du uppträder och formulerar dig. Läs igenom Riks regler för diskussionforum.