Diskussioner‎ > ‎

Klimatnätverkets diskussionsgrupp

Klimatnätverket har en egen webbsida: http://klimatnatverket.medlem.mp.se. Gå med i nätverket och deltag i diskussionerna. Anmälan på http://klimatnatverket.medlem.mp.se/gaa-med-i-klimatnaetverket
Även Klimatnätverket har en diskussionsgrupp på Engagera: https://engagera.mp.se/diskussion/klimatnatverket
Att v
isa Google Grupperna inbäddat på medlemswebben, kräver en del extra resurser av din utrustning. Har du en långsam uppkoppling, "klen utrustning" och tycker gränssnittet är segt, gå 
direkt till gruppens hemsida eller deltag per mejl. Direktlänk till Klimatnätverkets Google Grupp.  
Länk för mobil. Tänk på hur du uppträder och formulerar dig. Läs igenom Riks regler för diskussionforum.