Diskussioner

Miljöpartister älskar att diskutera. Miljöpartiets flesta diskussionsfora finns på https://engagera.mp.se/diskussion
På 
Engagera-siten, finns även nyheter kunskapsbank mm. Mer information: Engagera - inlogg och skapa konto

Miljöpartiet har även kvar funktionsgrupper och några diskussionsgrupper  i GoogleGrupper.
På underliggande sidor är några Google Diskussionsgrupper för medlemmar inbäddade 

Tänk på hur du uppträder och formulerar dig. Läs igenom Riks regler för diskussionforum.   
För information om kommunikationsplattformen och hur du ansluter till en Google Grupp, se sidan Medlemsinfo - Kommunikation.

Startplats för alla miljöpartiets Google Grupper som du prenumererar på: 
https://groups.google.com/a/mp.se/forum/?hl=sv#!myforums

Riksgemensamma Google Grupper

Riksgemensamma Facebookgrupper öppna för icke medlemmar

Informell Riksgemensam Facebookgrupp endast för medlemmar

Startplats för alla mp's GoogleGrupper

GoogleGrupperna, mobil-länk (förenklat gränssitt)

Rena utskicksgrupper:

Alla (Alla med mp.se-konto)

Andra Diskussions-Grupper:


Regional Grupp för administratörer

Västerbotten_administratörer
Här kan alla i Västerbotten, som har någon administrativ uppgift på mp.se, eller i Google Apps och medlemsregistret, få och ge support.