Diskussioner

Miljöpartister älskar att diskutera. Miljöpartiets flesta diskussionsfora finns på https://engagera.mp.se/diskussion
På 
Engagera-siten, finns även nyheter kunskapsbank mm. Mer information: Engagera - inlogg och skapa konto

Miljöpartiet har även kvar funktionsgrupper och några diskussionsgrupper  i GoogleGrupper.
På underliggande sidor är några Google Diskussionsgrupper för medlemmar inbäddade 

Tänk på hur du uppträder och formulerar dig. Läs igenom Riks regler för diskussionforum.   
För information om kommunikationsplattformen och hur du ansluter till en Google Grupp, se sidan Medlemsinfo - Kommunikation.

Startplats för alla miljöpartiets Google Grupper som du prenumererar på: 
https://groups.google.com/a/mp.se/forum/?hl=sv#!myforums

Regionala Google Grupper

  • Norrland mp Medlem  För medlemmar i de 4 nordliga länen, alla med mp.se konto kan gå med, övriga ansöka.
  • Västerbotten medlem  Alla medlemmar i MP Västerbotten kan gå med i gruppen.

Riksgemensamma Google Grupper

  • Klimatnätverket  Alla medlemmar kan gå med i klmatnätverket. 
  • Medlemsdiskussion Medlemsdiskussion, allmän debatt för alla medlemmar. För att kunna deltaga i gruppen, måste du ha ett mp.se konto eller först gå med i gruppen "Medlemsnytt".
  • Medlemsnytt Medlemsnytt är en ren utskicksgrupp. Du behöver vara medlem i gruppen för att kunna delta i diskussions-forumet Medlemsdiskussion.

Diskussion och samarbete:  http://politikerinfo.medlem.mp.se/diskussion-och-samarbete

Här kan du som är politiker samverka med andra politiker från Miljöpartiet. Sidan riktar sig till politiker i kommuner, regioner, på riksnivå och på EU-nivå. På den här sidan finns diskussion och övergripande information för dig som är vald till ett politiskt uppdrag. Dessutom finns särskilda ämnesforum för områden där det antingen finns Miljöpartister som är ministrar eller aktiva officiella nätverk

Riksgemensamma Facebookgrupper öppna för icke medlemmar

Informell Riksgemensam Facebookgrupp endast för medlemmar

Startplats för alla mp's GoogleGrupper

GoogleGrupperna, mobil-länk (förenklat gränssitt)

Rena utskicksgrupper:

Alla (Alla med mp.se-konto)

Andra Diskussions-Grupper:


Regional Grupp för administratörer

Västerbotten_administratörer
Här kan alla i Västerbotten, som har någon administrativ uppgift på mp.se, eller i Google Apps och medlemsregistret, få och ge support.