Arkiv‎ > ‎Arkiverade sidor‎ > ‎Valrörelse 2013-14‎ > ‎

Valkonferens 2014


Provvalsresultaten i Mp Västerbotten

På förekommen anledning presenteras här publikt (synligt även för icke medlemmar) de tydliga provvalsresultaten från MP Västerbottens provval och valberedningens förslag till listor (Länk till höger). Valdeltagandet i provvalet var 39-40 %. Listorna är ungefär lika långa som i valen 2006 och 2010.  

Vi följer stadgar och arbetsordningar rörande könsvarvade listor och geografisk fördelning. Dessutom följer vi principen om mångfald på listorna.

Listornas utseende

Valkonferensen fastställde listorna enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag till riksdagslista följde provvalet med två undantag: två av fyra Umeåbor på en lista med tio personer i ett län med 16 kommuner flyttades från listan (de hade plats 6 och 7). Riksdagslistan har i nuläget bara en valbar person.

Valberedningens förslag till landstingslista följde provvalet med två undantag: en inlandsperson bytte plats med en Umeåperson. En Umeåperson flyttades från listan. En Umeåperson flyttades till listan. Landstingslistan har i nuläget fyra valbara personer.

Valberedning och provval

Valberedningens uppgift är att se till att det blir en övergripande varierad lista och efter olika överväganden kom vi fram med ett förslag till lista som majoriteten av medlemmarna röstade ja till under valkonferensen. 

Vårt provval är ett rådgivande val som medlemmar erbjuds att deltaga i, där medlemmar som vill ställa upp i olika offentliga val kan anmäla sitt intresse och alla medlemmar har möjlighet att rösta på hur de skulle vilja prioritera ordningen på de som vill vara med på listan. Det här ger valberedningen ett verktyg bland andra, för att komma med förslag till listor till valkonferensen.

 Valkonferens

Valkonferensen är ett medlemsmöte som alla medlemmar i Västerbotten är inbjudna till och för de som står på röstlängden ges rätt att delta i fastställande av listor där valberedningens förslag är ett förslag som antingen får stöd från medlemmarna eller inte. På valkonferensen 25 januari 2014 i Lycksele deltog ung. 1/3 av alla medlemmar och 63% röstade för valberedningens förslag.

 

Har någon frågor kontakta oss som satt i valberedningen.

Ann-Louise Hansson, Lycksele  

Anders Hård, Skellefteå   

Iran Asgarian, Umeå