Arkiv‎ > ‎Arkiverade sidor‎ > ‎Val 2018‎ > ‎

Om Landstings-/Riksdags-valsedlarna

Information angående framtagande av landstings- och riksdagsvalsedlarn
2017-06-25

Med anledning av nästa års landstings- och riksdagsval ska Miljöpartiet i Västerbotten påbörja arbetet att ta fram valsedlar. Processen kommer att gå till på följande sätt:


Steg 1:

Mellan 1 och 15 september 2017 har alla medlemmar i Miljöpartiet i Västerbotten rätt att kandidera eller nominera någon till landstingsvalsedeln och/eller riksdagsvalsedeln. Nomineringen sker genom att kandidaturen/nomineringen skickas till valberedningen för MP-Västerbotten på följande e-mailadress (vasterbotten-valb-epost@mp.se).

Sena nomineringar, dvs efter 15 september, är enligt stadgan inte möjliga. Däremot har valberedningen själv under vissa omständigheter rätt att göra sena nomineringar. Mer information om nomineringsprocessen kommer till alla medlemmar senast i slutet av augusti.


Steg 2:

Efter nomineringsperiodens slut, dvs efter 15 september 2017, sammanställer valberedningen de inkomna namnen på kandidater och kompletterar namnen med uppgifter genom att sammanställa kandidaternas egna uppgifter med annat som valberedningen inhämtat.


Steg 3

Mellan 1 och 15 november 2017 får alla medlemmar i Miljöpartiet i Västerbotten i enlighet med reglerna för nomineringsprocesserna möjlighet att delta i ett provval. Mer information om detta kommer till alla medlemmar senast sista oktober.


Steg 4

Efter att provvalet har genomförts räknas rösterna enligt röstningssystemet IRV i enlighet med det som anges i ”Reglerna för nomineringsprocesserna”.


Steg 5

Utifrån provvalsresultatet påbörjas arbetet i valberedningen och i enlighet med de regler som finns i ”Reglerna för nomineringsprocesserna”. Observera att provvalsresultatet inte är utslagsgivande; provvalsresultatet betraktas enligt stadgan som en av flera aspekter som måste vägas in när valberedningen ska ta fram sitt förslag. Därefter presenterar valberedningen sitt förslag senast 20 december 2017.  


Steg 6

Distriktsstämman kommer senast januari 2018 att behandla valberedningens förslag och slutgiltigt besluta om hur valsedlarna ska se ut. Allt detta ska ske i enlighet med de regler som anges i  ”Reglerna för nomineringsprocesserna”.


Gröna hälsningar valberedningen.

 

Om det är något som är oklart kan du mejla oss på:: vasterbotten-valb-epost@mp.se