Här och på underliggande sidor, kommer information kontinuerligt som rör valet 2018. 
Om Landstings-/Riksdags-valsedlarna

20171108

Informationsbrev från Valberedningen för Mp Västerbotten.

Valberedningen inbjuder till ett rådgivande provval inför fastställandet av riksdags- och regionvalsedlarna.

Provvalet genomförs med hjälp av systemet EasyVote. Instruktioner om hur du genomför provvalet bifogas i en pdf (se medföljande bilaga).

Provvalet börjar den 8 november kl 09.00 och det går inte att rösta innan dess. Provvalet avslutas 22 november kl 24.00 och det går inte att rösta därefter.

Valberedningen rekommenderar att du loggar in snarast efter att provvalet börjat för att förvissa dig om att dina inloggningsuppgifter är rätt och för att titta igenom kandidaterna. Det är två val som du har rätt att delta i: riksdagslistan och regionfullmäktigelistan.

Du behöver inte rösta, bara för att du loggar in. Det går bra att logga in flera gånger och läsa på kandidaternas beskrivning och fundera på vilka du ska rösta på.

Skulle inloggningen misslyckas bör du SNARAST kontakta:

Michael Teklamariam, 0702-16 66 72, michael.teklemariam@gmail.com

eller Jan-Erik Engman, 0703-79 52 17, jan-erik.engman@mp.se.

Se bilagan!

Lycka till!

Till alla medlemmar i Miljöpartiet i Västerbotten. 20171031

På grund av tekniska problem skjuts provvalet fram med en vecka till 8 november.

Enligt våra planer och de regler som vi har att följa skulle provvalet för att ta fram regionlistan (landstingslistan) och riksdagslistan börja imorgon den 1 november.

Under de senaste veckorna har flera av oss i valberedningen (Jan-Erik Engman, Linda-Marie Andersson, Ann-Marie Bakteman, Anna-Lena Askarian och Michael Teklameriam) arbetat intensivt för att få provvalssystemet EasyVote att fungera. Men flera tekniska problem har dykt upp. En del medlemmar har kontaktat oss och meddelat att de inte kan logga in på EasyVote. Andra har meddelat oss att deras kandidatur inte syns. Kandidatur mellan landstingslistan och riksdagslistan har blandats ihop. Vissa bilder syns inte. Osv. Vi vet fortfarande varför dessa tekniska problem har uppstått. Intensiv felsökning pågår.

Med anledning av detta har vi i valberedningen, med stöd av riksorganisationen och Distriktsstyrelsen, beslutat att skjuta fram provvalet i en vecka för att under tiden åtgärda de tekniska problemen. Detta innebär att provvalet kommer att pågå 8 november till 22 november.

Vi återkommer till er så fort vi har något att informera.

Vi ber om ursäkt för det inträffade.


Vänligen

Valberedningen för Miljöpartiet i Västerbotten


Informationsbrev från Valberedningen för Mp Västerbotten.
 Valberedningen inbjuder till ett rådgivande provval inför fastställandet av riksdags- och regionvalsedlarna.

Provvalet genomförs med hjälp av systemet EasyVote. Instruktioner om hur du genomför provvalet bifogas i en pdf.

Provvalet börjar den 1 november kl 09.00 och det går inte att rösta innan dess. Provvalet avslutas 15 november kl 24.00 och det går inte att rösta därefter.

Valberedningen rekommenderar att du loggar in snarast efter att provvalet börjat för att förvissa dig om att dina inloggningsuppgifter är rätt och för att titta igenom kandidaterna. Det är två val som du har rätt att delta i: riksdagslistan och regionfullmäktigelistan. 

Du behöver inte rösta, bara för att du loggar in. Det går bra att logga in flera gånger och läsa på kandidaternas beskrivning och fundera på vilka du ska rösta på.

Skulle inloggningen misslyckas bör du SNARAST kontakta:
Michael Teklamariam, 0702-16 66 72, michael.teklemariam@gmail.com
eller
Jan-Erik Engman, 0703-79 52 17, jan-erik.engman@mp.se.
Se bilagan!

Lycka till!1:a Information angående framtagande av landstings- och riksdagsvalsedlarna. Hur o när Nominera/kandidera. Röstning i provval o Valkonferens.


Hej alla medlemmar i MP-Västerbotten!

Miljöpartiet i Västerbotten ska nu under hösten intensifiera arbetet för att ta fram landstings- och riksdagsvalsedlarna.
Enligt partiavdelningens regler för nomineringsprocesserna ska nominerings- och kandideringsperioden pågå under perioden 1-15 september. Efter den 15 september är det inte möjligt att nominera/kandidera.


Varje MP-medlem har rätt att kandidera eller nominera någon annan partimedlem.
För att kandidera/nominera ska den som skicka ett e-mail till valberedningen i Västerbotten (
vasterbotten-valb-epost@mp.se ). I e-mailet till valberedningen ska följande uppgifter framgå:

Namn på kandidaten eller på den som nomineras:

Namn på den som nominerar ifall du nominerar någon annan än dig själv:


Är den som nomineras tillfrågad och accepterad nomineringen (ja eller nej):

 

Mobil till kandidaten/den som nomineras:


E-mail till kandidaten/den som nomineras:

Vilken kommun kommer kandidaten/den nominerade ifrån:

Nuvarande partipolitiska uppdrag: 

Gäller kandidaturen/nomineringen landstingsvalsedeln, riksdagsvalsedeln eller både och:

Kandiderar du/den nominerade till alla platser på valsedeln eller endast de första 4 namnen i respektive valsedel:

Motivering (skriv här max 500 tecken inkl blanktecken varför du kandiderar eller nominerar en viss person):

Vid frågor skicka e-mail till oss i valberedningen för MP-Västerbotten.


Efter nomineringsperiodens slut, dvs efter 15 september 2017, sammanställer valberedningen de inkomna namnen på kandidater och kompletterar namnen med uppgifter genom att sammanställa kandidaternas egna uppgifter med annat som valberedningen inhämtat. Därefter kommer provvalet att äga rum under perioden 1-15 november 2017. Utifrån provvalsresultatet påbörjas arbetet i valberedningen och i enlighet med de regler som finns i ”Reglerna för nomineringsprocesserna”. Därefter presenterar valberedningen sitt förslag senast 20 december 2017.  Distriktsstämman kommer senast januari 2018 att behandla valberedningens förslag och slutgiltigt besluta om hur valsedlarna ska se ut. Allt detta ska ske i enlighet med de regler som anges i ”Reglerna för nomineringsprocesserna”.

 

Med vänliga hälsningar.


Michael Teklemariam
Sammankallande för valberedningen i MP-VästerbottenValrörelse 2018.
Google Drive mapp för medlemmar med valinformation

Våra listor i valet 2018
Riksdagslistan 2018
Regionfullmäktige 2018

Valkalender