Arkiv

Alla medlemswebbar och externa webben (se snabblänkarna th.)
Västerbotten Valmanifest 2018-2022
Valmanifest 2014-2018
Valmanifest 2014-2018 för utskrift (Färg och Sv/V)

Övrigt öppet för alla men kräver registrering

Nedanstående länkar är endast för medlemmar, de kräver inloggning.

Logga först in i Google med din användar-id, innan du försöker ansluta till utdelad resurs.
Filarkiv Västerbotten-medlem-drive Protokoll, styrdokument mm.
Några viktiga mappar / Dokument i Västerbotten-medlem-drive:
Möten, Protokollförda och andra möten
Utskick till samtliga medlemmar i Västerbotten
_Mappstruktur GoogleDrive Västerbotten-medlem

Notera att det är bara mappar/filer som delats till dig personligen, som visas under "Min enhet". För att slippa använda ovanstående länkar varje gång, kan du lägga Västerbotten-medlem-drive till din enhet. Hur du gör, kan du läsa här: "Lägg till på min enhet"

Några Google Grupper för diskussioner eller utskick
Klimatnätverket För info om anslutning, se http://klimatnatverket.../kontakt (ej inloggning)
KommunLandstingspolitik  Debatt och erfarenhetsutbyte i kommun- och landstingspolitiska frågor.
Norrland mp Medlem Gemensam grupp för de fyra nordliga länen.

Listning av Google Grupper 

Andra intressanta rikslänkar:

Är du medlem, vill ha men får inte utskick från medlemsregistret?, kontakta kansliet! eller registeransvarig i  lokalavdelningen.
Problem logga in i filarkivet? kolla på anvisningarna här.
Byter du epost-adress? Meddela din nya adress från din gamla.
En del it-tjänster kräver både e-post adress och mobilnr. Har du mobiltel eller e-pos du inte meddelat, gör det.

Info om inloggning på googleplattformen: 
Medlemsinfo - Kommunikation

Engagera.mp.se
Inloggning endast för medlemmar

Lokala Medlemswebbar 

Regionala sidor
Norrlandshelgen om gemensama höstträffen för miljöpartister i de 4 nordliga länen.

Rikswebbar